Phổ biến tác phẩm văn học tiêu biểu của các DTTS

Bộ VHTTDL vừa ban hành Quyết định về việc tổ chức lớp tập huấn về kỹ năng, phương pháp bảo tồn, phổ biến tác phẩm văn học tiêu biểu của các dân tộc thiểu số.

Phổ biến tác phẩm văn học tiêu biểu của các DTTS
Phổ biến tác phẩm văn học tiêu biểu của các DTTS

Theo đó, lớp tập huấn diễn ra từ ngày 12/5 đến 14/5, tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai với sự tham gia của khoảng 30 học viên là văn nghệ sĩ dân tộc thiểu số.

Các báo cáo viên sẽ giảng 4 chuyên đề tại lớp tập huấn gồm: Vai trò của văn học nghệ thuật trong sự phát triển của đất nước trong thời kỳ mới; kỹ năng viết và vấn đề tự do sáng tạo văn học nghệ thuật hiện nay; phương pháp bảo tồn và phổ biến văn học nghệ thuật tiêu biểu của các dân tộc thiểu số; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phê bình văn học nghệ thuật và tuyên truyền trong hệ thống xuất bản, báo chí.

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest Articles